Allmänna villkor

Allmänt

Viking Age Clothing (“vikingageclothing.se”) äger och driver den här websajten. Det här dokumentet styr din relation med vikingageclothing.se (kallas här ”websajten”). För tillgång till och användning av den här websajten och de produkter och tjänster som är tillgängliga genom websajten (kallas här ”tjänsterna”) gäller följande villkor, förutsättningar och besked (kallas här ”tjänstevillkoren”). Genom att använda tjänsterna går du med på alla dessa tjänstevillkor, som kan uppdateras av oss ibland. Du bör kontrollera denna sida regelbudet för att ta reda på om några ändringar har gjorts i tjänstevillkoren.

Tillgång till den här websajten erbjuds tillfälligt, och vi har rätt att dra tillbaka eller ändra tjänsterna utan att meddela detta. Vi är inte ansvariga om websajten av någon anledning är otillgänglig någon gång eller under någon period. Vi kan ibland begränsa tillgången till delar av eller hela websajten.

Den här websajten kan innehålla länkar till andra websajter (kallas här ”länkade sajter”), som inte drivs av Viking Age Clothing. Viking Age Clothing har ingen kontroll över de länkade sajterna och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som orsakas genom din användning av dem. Din användning av de länkade sajterna sker enligt de villkor och förutsättningar som gäller för dessa sajter.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy som beskriver hur vi använder din information, kan hittas på sidan Integritetspolicy. Genom att använda den här websajten godkänner du användningen som beskrivs där och garanterar att all data du delger är korrekt. Läs gärna också vår sida Om kakor för mer information om dessa.

Förbud

Du får inte missbruka den här websajten. Du får inte: begå eller uppmuntra brott, sprida virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller något annat material som är illvilligt, tekniskt skadligen, bryter ett förtroende eller på något sätt är stötande eller oanständigt; hackar in i någon del av tjänsterna; korrumperar data; irriterar andra användare; kränker någon annans egendomsrätt; skickar något oombett marknadsföringsmaterial, även kallat ”spam”; eller försöker påverka prestanda eller funktionalitet för några datorresurser på eller genom den här websajten. Att bryta mot detta utgör en straffbar handling och Viking Age Clothing kommer rapportera alla sådan handlingar till gällande myndighet och avslöja din identitet för dem.

Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada orsakad av distribuerade överbelastningsattacker, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, program, data eller annat av dig ägt material genom din användning av den här websajten eller genom att du laddat ner något material på den, eller på någon länkad websajt.

Immaterielrätt, mjukvara och innehåll

Immaterielrätten till all mjukvara och allt innehåll (inklusive foton) tillgängliga för dig på eller genom den här websajten kvarstår som Viking Age Clothings egendom eller dess licensgivares egendom och skyddas av upphovsrättslagar och överenskommelser över världen. Alla sådana rättigheter förbehålls Viking Age Clothing och dess licensgivare. Du kan lagra, skriva och visa innehåll för din egen personliga användning. Du får däremot inte publicera, manipulera, distribuera eller på annat sätt reproducera, något av innehållet eller kopior av innehållet du får tillgång till eller som visas på den här websajten inte heller får du visa något sådant innehåll i samband med ett företag.

Försäljningsvillkor

Genom att lägga en order väljer du att köpa en vara enligt följande villkor och förutsättningar. Alla ordrar gäller om vara är tillgänglig och när priset är bekräftat.

Leveranstider kan variera beroende på tillgänglighet och kan försenas på grund av fraktföretagets förseningar eller force majeure. Vi tar inget ansvar för detta.

För att köpa av oss måste du vara över 18 år. Viking Age Clothing har rätten att säga nej till en begäran från dig. Om din order accepteras kommer du få en bekräftelse via email och vi bekräftar vilken partner din överenskommelse gäller. Det kommer normalt vara Viking Age Clothing, men kan också vara en tredjepart. När en överenskommelse görs med en tredjepart agerar Viking Age Clothing varken som agent eller huvudman utan överenskommelsen gäller mellan dig och denna tredjepart enligt de villkor denne delger dig. När du lägger en order är du ansvarig för att alla uppgifter du ger oss är sanna och korrekta.

När det gäller betalning av ordrarna görs detta via Payson och Paysons allmänna villkor gäller.

(a) Vårt kontrakt

När du lägger en order får du ett bekräftande email; detta email är bara en bekräftelse och utgör inte ett godkännande av ordern. Vi har inget kontrakt med dig förrän vi skickar en bekräftelse på att varorna du beställt har skickats till dig. Bara de varor som är listade i detta bekräftelsemail då de skickas ingår i vårt kontrakt.

(b) Prissättning och tillgänglighet

Även om vi försöker säkerställa att alla detaljer, beskrivningar och priser som finns på websajten är korrekta, så kan fel uppstå. Om vi upptäcker några fel i priserna på några av de varor du har beställt, kommer vi informera dig så snabb som möjlgit och ge dig en möjlighet att bekräfta din order enligt de korrekta priserna eller att avbryta den. Om vi inte lyckas få kontakt med dig räknar vi ordern som avbruten. Om du avbryter ordern och redan har betalat för varorna, kommer få en fullständig återbetalning.

Leveranskostnader läggs till priserna i katalogen; sådana tillägg visas tydligt där så är tillämpligt och inkluderas i den totala kostnaden som bekräftas vid köp.

(c) Betalning

Betalning görs typiskt genom tredjeparter, d.v.s. Payson och Paypal. Vi kommer inte skicka några varor innan en sådan betalning genomförts med lyckat resultat. Om du istället betalar via banköverföring eller Swish, kräver vi att vi fått ett kvitto på betlaning innan vi skickar varorna. Du kommer få ett bekräftelsemail när betalningen gått igenom.

(d) Retur och återbetalning

Viking Age Clothing är baserat inom EU och följer alla EUs lagar och relgler avseende returer och återbetalning. Se Retur och återbetalning för mer information.

Länka till websajten

Du kan länka till vår hemsida, om du gör det på ett lagligt och rättvist sätt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det, men du måste länka på ett sätt så att du inte underförstår någon koppling eller något godkännande från oss där det inte finns något. Du får inte länka från en websajt som inte ägs av dig. Vi har rätt att dra tillbaka tillåtelse att länka utan meddelande.

Varumarken, bilder, personer och tredjepartsrättigheter

Utom där motsatsen tydligt anges är alla personer (inklusive namn och bild), tredjepartsvarumärken och -innehåll, -tjänster och -platser som syns på den här websajten inte på något sätt associerade, länkade eller anslutna till Viking Age Clothing och du ska inte förvänta dig någon sådan koppling eller anslutning. Alla varumärken/namn som syns på den här websajten ägs av respektive varumärkes ägare. Där vi refererar till ett varumärke, används det bara för att beskriva eller identifiera produkterna eller tjänsterna och visar inte på något sätt att vi stöder eller är på annat sätt är kopplade till sådana produkter eller tjänster.

Ändringar

Viking Age Clothing har rätt att helt enligt eget gottfinnande närsomhelst och utan meddelande, lägga till, ta bort eller ändra tjänsterna och/eller vilken som helst sida på den här websajten.

Ogiltighet

Om någon del av dessa villkor och förutsättningar är ogiltig (inklusive xxxx) så påverkas giltigheten hos alla övriga villkor och förutsättningar inte alls utan alla övriga paragrafer innehar fortfarande full styrka och effekt. Så snart en paragraf eller del av en paragraf kan separeras så att resterande delar är giltiga, så ska paragrafen tolkas på det sättet. Alternativt, är du överens om att paragrafen ska rättas och tolkas så att den liknar den ursprungliga så mycket som möjligt och ändå vara giltig enligt lag.

Klagomål

Vi driver en process för klagomålshantering som vi kommer använda för att försöka lösa konflikter så fort de uppstår. Låt oss veta om du har några klagomål eller kommentarer via vårt kontaktformulär.

Avsägelse

Om du bryter mot dessa förutsättningar och vi inte genomför någon åtgärd, så har vi fortfarande full rätt att använda våra rättigheter och åtgärder i alla andra situationer där du bryter mot dessa förutsättningar.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor styrs och tolkas enligt Svea Rikes lag och du underställer dig gällande domstolar i Sverige för att lösa alla tvister.

Total överenskommelse

Ovanstående tjänstevillkor utgör den totala överenskommelsen mellan parterna och åsidosätter alla tidigare och samtida överenskommelser mellan dig och Viking Age Clothing. Alla avsägelser av någon del av tjänstevillkoren gäller enbart om de är skriftliga och underskrivna av Viking Age Clothings ägare.

Kommentarer inaktiverade.